poradnik dla mężow

Cała prawda o współczesnych związkach małżeńskich

Książka pt: ,,Cała prawda o współczesnych związkach małżeńskich”, to poradnik mądrego ojca prowadzący do bezkolizyjnego życia w rodzinie. Obecnie mamy około 50% rozwodów, małżeństwa rozpadają się po drobnych kłótniach, często sprawy rodzinne prowadzone są kilkanaście lat.

 

 

 

poradnik jak żyć

Jak żyć 100-200 lat

Janusz Faliński opisuje przyczyny powstawania arteriosklerozy, wskazuje że wyższe stadium rozwoju chorób cywilizacyjnych to : ropnie, czyraki, guzy, itd.Choroba to oznaka zatrutego organizmu – zatrutej krwi.

Artykuł AlexJones

Artykuł Onalubi

Janusz Faliński nie zgadza ze wszystkim informacjami z powyższych linków, zgadza się tylko z częścią tam zawartych informacji.

Miliony chorych na raka, serce, arteriosklerozę – używa bardzo wielu środków, suplementów, rozrzedza krew, itd.- ma nadzieję na wyleczenie, na zdrowe i długie życie.
Efekty leczenia mają znikome, są rozczarowani efektami leczenia – dlatego że nie znają przyczyn powstawania raka, arteriosklerozy i wielu innych chorób cywilizacyjnych, nie znają także metod pozbywania się raka, arteriosklerozy, itd…

Wynalezione metody pozbywania się arteriosklerozy i chorób serca przez Dr. Louisa J. Igrano i jego kolegów pomagają doraźnie, ale mają skutki uboczne.

O powstaniu Słońca, Ziemi i Księżyca

 

Do XVII stulecia nie mogło być mowy o dyskusji na temat powstania Układu Słonecznego. Uznawano bowiem, że planety i gwiazdy istniały zawsze i będą istnieć w nieskończoność – trwałe i niezmienne. Począwszy od XVII wieku uczeni i myśliciele zaczęli odchodzić od tej teorii i tworzyć własne koncepcje pochodzenia Układu Słonecznego.

Według naszego obecnego stanu wiedzy, około 4,5 miliarda lat temu wybuch supernowej zainicjował powstanie Układu Słonecznego. W przestrzeni kosmicznej gęstniał wirujący obłok odrzuconych ton gazów i pyłów. Masywny obłok (mgławica) zaczął się schładzać, skupiając się w dysk, w którym zderzały i zlepiały się ze sobą coraz większe cząstki. Cząstki rosły, zbijając się w coraz większe skupiska, aby w końcu utworzyć planety.

Tak wygląda, w największym uproszczeniu, opis narodzin Układu Słonecznego.

Powyższy opis powstania naszego Układu Słonecznego jest błędny, gdyż taki opis przeczy zasadom fizyki, chemii, praw grawitacji, obserwacjom zjawisk w kosmosie, itd.

Janusz Faliński w książce pt: O powstaniu Słońca, Ziemi i Księżyca„ (2012), opisał szczegółowo krok po kroku jak powstał nasz Układ Słoneczny – Słońce, Ziemia, Księżyc, opisał wiele innych istotnych zjawisk astronomicznych wynikających z obserwacji, praw fizyki, chemii, poparł swoje odkrycia dowodami.

Jak powstała Ziemia

Gwiazda Faliusz gdy miała około 10 mld lat, stała się olbrzymem, czerwonym nadolbrzymem, następnie rozszczelniła się jak bańka mydlana, odrzucając powłokę zewnętrzną w postaci granulatu, który w całości lub z części utworzył nasz Księżyc. Materia gazowa i pozostały gruz kosmiczny rozprzestrzenił się w kosmosie.

Ciekłe ciężkie jądro umarłej gwiazdy Faliusz podczas rozszczelnienia powłoki granulatu nie uległa żadnym zmianom fizycznym i chemicznym. Obroty ciekłego jądra umierającej gwiazdy z której powstała nasza Ziemia, są podobne do obecnych obrotów Ziemi jeden obrót/24h.

Na orbicie ciekłego jądra Ziemi pozostała jedna planeta gwiazdy Faliusz, która obecnie nazywa się naszym Księżycem.

Białe karły po rozszczelnieniu gwiazd nie rozpadają się, nie tworzą „czarnych dziur” intensywnie świecą na biało, temperatury odkrytych jąder dzięki spowalnianym reakcjom termojądrowym są nadal bardzo wysokie, rzędu około 200-500 tys. K

Biały karzeł (Ziemia) stygnąc, przeistoczył się w brązowego karła (Ziemia), czarnego karła (Ziemia), który następnie stał się planetarem (Ziemią) lub międzyplanetarem (Ziemią), następnie planetą (Ziemia) przechwyconą przez pierścień elektrojądrowy naszego Słońca.

Białe karły w porównaniu z nadolbrzymami i gwiazdami, są bardzo małe, jednak o dużych ciężkich masach, o gęstościach zbliżonych do gęstości Ziemi i ciężkich planet Układu Słonecznego, około 3000-9000kg/ m3.